Boyacıali Mah. Sebze ardı Sk. No:22 Ereğli/Konya

Meram Sanayi Sitesi Yazıcı Sokak No:35 Meram/Konya

0 (545) 893 25 21

Utku Design

Utku Design olarak siz değerli Dost ve Müşterilerimize Komple Çözüm sunmaktan Mutluluk duymaktayız

Profesyonel Site Yönetim Hizmetleri

Site Yönetimi

– Site Yönetim Planının hazırlanması,
– Yıllık Site İşletme Projesinin (Site Bütçesi) hazırlanması ve kat maliklerine  bildirimi,
– Kat Malikleri Kurulunun,Genel Kurul Toplantısında aldığı kararların titizlikle yerine getirilmesi,
– Tesiste yer alan makine ve ekipmanın (asansör,jeneratör,hidrofor vb) periyodik bakım listelerinin hazırlanarak,bakımların aksatılmadan ve titizlikle sağlanması,
– Site birimlerinin ihtiyaç duyduğu bakım ve onarımların sağlanması,
– Site Demirbaş Defterinin düzenli takip edilmesi,
– Satın alınacak Mal ve Hizmetler ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
– Site Güvenliğinin günlük kontrol ve denetimi,
– Site Temizlik Hizmetlerinin günlük kontrol ve denetimi,
– Site Hizmetlilerin, İş Tariflerine, göre yönetim ve denetimi,
– Sitenin, 3.Şahıs ve Belediye Kurumları nezrinde temsili,
– Site ile ilgili her türlü kıymetli evrak ve dokümanın düzenli arşivlenip, muhafazası,
– Site sakinlerinin ihtiyaç ve şikayetlerinin giderilmesi,
– Her yıl tekrar edilen Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısının organizasyonu.

Bütçe Yönetimi

– Yıllık İşletme Projesinin (Site Bütçesi) hazırlanması,
– Aylık aidatların belirlenerek Kat Maliklerinden (banka yoluyla) tahsili,
– Aylık Genel Giderlerin (banka yoluyla) aksatılmadan ödenmesi,
– Sayaç (doğalgaz,elektrik vb) tahakkuklarının yapılması,
– Kat Malikleri Cari Hesaplarının takibi,
– Günlük Kasa Raporu,
– Aylık Site Gelir/Gider Raporunun hazırlanması,
– Aylık ve Yıllık Bilançonun hazırlanması.
– Kanuni Defterlerin (İşletme defteri,kasa defteri vb) tutulması,
– Yıl sonu Faaliyet Raporunun,yönetime takdimi.

Tüm muhasebe defter kayıtları “Site Otomasyonu” yazılımı kullanılarak, bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

Personel Yönetimi

– Hizmetlilerin, “Hizmet Sözleşmeleri”nin ve “İş Tarifleri”nin hazırlanması,
– Hizmetlilerin İş Akitlerinin imzalanması ve SGK gereği işe yerleştirme prosedürlerinin tamamlanması (İşe Giriş bildirgesi,SGK bildirimleri vb).
– Hizmetli Ücret Bordrolarının hazırlanması ve Maaş Ödemeleri,
– Hizmetli günlük Çalışma ve İş Planlarının hazırlanması,
– SGK Prim Tahakkukları ve Prim Ödemeleri,
– Hizmetli Kıdem Tazminat Fonunun oluşturulması,
– Hizmetli yıllık izin cetvellerinin hazırlanması ve takibi,

Temizlik Yönetimi

– Blokların içindeki Ortak Alanların (merdiven,sahanlık vb) Temizlik Planının yapılması ve denetimi
– Dairelere “Servis” ve “Çöp Toplama” saatlerinin planlanması ve denetimi,
– Site Ortak Alanlarının Temizlik Planının yapılması ve denetimi,
– Haşere İlaçlama periyotlarının tespit ve planlanması.
– Temizlik Personelinin Yönetim ve Denetimi.

Teknik Yönetim

– Tesiste yer alan, asansör, jeneratör,hidrofor,havuz vb gibi makine ve ekipmanın bakım sözleşmelerini hazırlamak ve gerekli bakımları yaptırmak,
– Yangın söndürme tüp ve sistemlerinin çalışır halde muhafazasını temin etmek,
– Doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının düzenli bakım ve kontrolünü sağlamak,
– Havuz ve sosyal alanların bakım ve temizliğinin sağlanmasını temin etmek,
– Peyzaj ve Çevre bakımını sağlamak ve denetlemek,

Sosyal Yönetim

– Site sakinlerinin, birbirleriyle olan sosyal ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunarak, “Ortak Yaşam Kültür”ünün yaratılmasına katkıda bulunmak,
-Sosyal aktiviteye yönelik kurslar düzenlemek (el sanatları,beceri kursları vb),
– Tracking,Jogging,mountain-bike vb genel ve katılıma açık programlar düzenleyerek sosyal hayata hareketlilik kazandırmak,
– Site sakinleri ile yakın iletişim içinde olunarak,beklentilerin karşılanması için çalışılacak.

Hukuki Yönetim

– Site Yönetimin taraf olduğu tüm hukuki takipler ile ödenmeyen aidat alacakların hukuki yollardan tahsil ve takiplerinin yapılması,
– Tesisin, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun Yöneticiye verdiği Görev, Sorumluluk ve Hak’larla sınırlı kalmak kaydıyla yönetimi.

Güvenlik Yönetimi

– Güvenlik Şirketi ile Sözleşme imzalanması,
– Site Risk Planının hazırlanmasının sağlanması,
– Güvenlik “Kontrol Noktaları”nın tespiti,
– Güvenlik  “Devriye” güzergahının tespiti,
– Günlük Kontrol Raporlarının incelenmesi ve takibi,
– Site Giriş-Çıkış Raporlarının düzenli tutulmasının temini,
– Araç girişlerinin denetim ve kontrol altında tutulmasının temini,
– Aylık Güvenlik Denetim Raporlarının temini

Newsletters